Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Døgnurin. Ved anfall/forverring av hypertensjon kan det tas spotprøve. Prøvemengde: se prøvebehandling.

Prøvebehandling

Urin samles på dunker uten tilsetning og oppbevares kjølig under samlingen. Urinen blandes, måles og minimum 20mL urin tas ut til forsendelse. Totalt samlevolum og samletid påføres rekvisisjonen. Ved spotprøve sendes minimum 20mL urin. Leveres laboratoriet snarest og innen 3 døgn.

Holdbarhet

Prøven fryses etter at den er ankommet laboratoriet.

Analysemetode

Væskekromatografi (HPLC)

VKa (analytisk variasjon)

<10%

Analyseringsintervall/hyppighet

Ca hver 2.uke

Referanseområde

U-Adrenalin i døgnurin
0 - 1 år: < 15 nmol/d
1 - 2 år: < 20 nmol/d
2 - 4 år: < 33 nmol/d
4 - 10 år: < 55 nmol/d
10 - 15 år: < 60 nmol/d
> 15 år: < 140 nmol/d

U-Adrenalin i enkeltprøve
0 - 2 år: < 46 nmol/mmol
2 - 8 år: < 35 nmol/mmol
8 - 10 år: < 32 nmol/mmol
10 - 12 år: < 28 nmol/mmol
12 - 14 år: < 24 nmol/mmol
14 - 16 år: < 22 nmol/mmol
> 16 år: < 20 nmol/mmol

U-Noradrenalin i døgnurin
0 - 1 år: < 60 nmol/d
1 - 2 år: < 100 nmol/d
2 - 4 år: < 180 nmol/d
4 - 7 år: < 300 nmol/d
7 - 15 år: < 350 nmol/d
> 15 år: < 600 nmol/d

U-Noradrenalin i enkeltprøve
0 - 1 år: < 250 nmol/mmol
1 - 2 år: < 200 nmol/mmol
2 - 4 år: < 100 nmol/mmol
4 - 10 år: < 60 nmol/mmol
> 10 år: < 50 nmol/mmol

U-Dopamin i døgnurin
0 - 1 år: < 550 nmol/d
1 - 2 år: < 1000 nmol/d
2 - 6 år: < 1650 nmol/d
6 - 10 år: < 1800 nmol/d
10 - 15 år: < 2200 nmol/d
> 15 år: < 2900 nmol/d

U-Dopamin i enkeltprøve
0 - 1 år: < 1800 nmol/mmol
1 - 2 år: < 1500 nmol/mmol
2 - 4 år: < 900 nmol/mmol
4 - 8 år: < 600 nmol/mmol
8 - 10 år: < 500 nmol/mmol
10 - 14 år: < 400 nmol/mmol
> 14 år: < 300 nmol/mmol

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Ved rekvirering av katekolaminer analyseres: adrenalin, noradrenalin, dopamin, HVA og VMA. Kostrestriksjon 2 døgn og under samling: banan, koffeinholdige drikker og diverse medikamenter.