Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Døgnurin. Ved anfall/forverring av hypertensjon kan det tas spotprøve. Prøvemengde: se prøvebehandling.

Prøvebehandling

Urin samles på dunker uten tilsetning og oppbevares kjølig under samlingen. Urinen blandes, måles og minimum 20mL urin tas ut til forsendelse. Totalt samlevolum og samletid påføres rekvisisjonen. Ved spotprøve sendes minimum 20mL urin. Leveres laboratoriet snarest og innen 3 døgn.

Holdbarhet

Prøven fryses etter at den er ankommet laboratoriet.

Analysemetode

Væskekromatografi (HPLC)

VK beskrivelse

VKa (analytisk variasjon) for Adrenalin
VKa er beregnet ut fra interne kontroller i perioden Oktober 2019—Oktober 2020.
8 % (ved 99 nmol/L)
6,2 % (ved 208 nmol/L)

VKa (analytisk variasjon) for Noradrenalin
VKa er beregnet ut fra interne kontroller i perioden Oktober 2019—Oktober 2020.
5,5 % (ved 348 nmol/L)
4,2 % (ved 984 nmol/L)

VKa (analytisk variasjon) for Dopamin
VKa er beregnet ut fra interne kontroller i perioden Oktober 2019—Oktober 2020.
8,2 % (ved 1166 nmol/L)
5,5 % (ved 1838 nmol/L)

Analyseringsintervall/hyppighet

Ca hver 2.uke

Referanseområde

U-Adrenalin i døgnurin
0 - 1 år: < 15 nmol/d
1 - 2 år: < 20 nmol/d
2 - 4 år: < 33 nmol/d
4 - 10 år: < 55 nmol/d
10 - 15 år: < 60 nmol/d
> 15 år: < 140 nmol/d

U-Adrenalin i enkeltprøve
0 - 2 år: < 46 nmol/mmol kreatinin
2 - 8 år: < 35 nmol/mmol kreatinin
8 - 10 år: < 32 nmol/mmol kreatinin
10 - 12 år: < 28 nmol/mmol kreatinin
12 - 14 år: < 24 nmol/mmol kreatinin
14 - 16 år: < 22 nmol/mmol kreatinin
> 16 år: < 20 nmol/mmol kreatinin


U-Noradrenalin i døgnurin
0 - 1 år: < 60 nmol/d
1 - 2 år: < 100 nmol/d
2 - 4 år: < 180 nmol/d
4 - 7 år: < 300 nmol/d
7 - 15 år: < 350 nmol/d
> 15 år: < 600 nmol/d

U-Noradrenalin i enkeltprøve
0 - 1 år: < 250 nmol/mmol kreatinin
1 - 2 år: < 200 nmol/mmol kreatinin
2 - 4 år: < 100 nmol/mmol kreatinin
4 - 10 år: < 60 nmol/mmol kreatinin
> 10 år: < 50 nmol/mmol kreatinin

U-Dopamin i døgnurin
0 - 1 år: < 550 nmol/d
1 - 2 år: < 1000 nmol/d
2 - 6 år: < 1650 nmol/d
6 - 10 år: < 1800 nmol/d
10 - 15 år: < 2200 nmol/d
> 15 år: < 2900 nmol/d

U-Dopamin i enkeltprøve
0 - 1 år: < 1800 nmol/mmol kreatinin
1 - 2 år: < 1500 nmol/mmol kreatinin
2 - 4 år: < 900 nmol/mmol kreatinin
4 - 8 år: < 600 nmol/mmol kreatinin
8 - 10 år: < 500 nmol/mmol kreatinin
10 - 14 år: < 400 nmol/mmol kreatinin
> 14 år: < 300 nmol/mmol kreatinin

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Ved rekvirering av katekolaminer analyseres: adrenalin, noradrenalin, dopamin, HVA og VMA. Kostrestriksjon 2 døgn og under samling: banan, koffeinholdige drikker og diverse medikamenter.