Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 dager: 2,9 - 7,1 mmol/L
1 dag: 1,3 - 8,8 mmol/L
2 dager: 0,9 - 6,5 mmol/L
3 - 9 dager: 0,7 - 5,5 mmol/L
10 dager - 7 år: 0,8 - 5,4 mmol/L

Kvinner
7 - 50 år: 2,5 - 6,5 mmol/L
> 50 år: 3,0 - 8,0 mmol/L

Menn 7 - 14 år: 0,8 - 5,4 mmol/L
7 - 14 år: 2,5 - 6,7 mmol/L
> 14 år: 3,0 -8,0 mmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser