Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45

Prøvemateriale/prøvemengde

Samleurin 5 mL

Prøvebehandling

Tas fra godt blandet samleurin

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VKa (analytisk variasjon)

Ta kontakt med fagansvarlig

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

For nøyaktig beregning av døgnutskillelse må korrekt samlemengde og samletid anføres (nøyaktig klokkeslett for begynnelse og slutt ).

Link