Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45

Prøvemateriale/prøvemengde

5mL fra godt blandet samleurin

Prøvebehandling

Urinen må samles i samledunk tilsatt 25 mL 3 mol/L saltsyre (HCL). Det er særlig viktig at eventuelt bunnfall blandes godt opp.

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VKa (analytisk variasjon)

Ta kontakt med fagansvarlig

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Bestemmelse av kalsium i urin har mest klinisk relevans ved å måle utskillelse over tid. Angi nøyaktig samlevolum og samletid (nøyaktig klokkeslett for begynnelse og slutt).

Link