Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Indikasjon

Tilstander der totalkonsentrasjonen av kalsium ikke kan forventes å gi et pålitelig uttrykk for konsentrasjonen av fritt kalsium, bl.a. følgende: Større kirurgiske inngrep med massive blodtransfusjoner og eventuelt albumininfusjoner, større brannskader, kritisk syke pasienter (multiorgansvikt), syre/base-forstyrrelser, neonatal hypo- og hyperkalsemi, hemodialyse, nefrotisk syndrom, akutt pankreatitt. P-kalsium, fritt er også bedre enn P-kalsium, total ved spørsmål om hyper- eller hypoparatyreoidisme.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum på uåpnet gelrør.
Heparinisert blodgassprøyte: min 0,5 mL
Heparinisert kapillærrør: 125 µL

Prøvebehandling

Serum: Sentrifugeres innen en time.
Fullblodsprøver: Vendes godt etter prøvetaking og før analysering.

Holdbarhet

Serum: sendes uten forsinkelse da pH-endringer gjør beregning av fritt kalsium usikker.
Ved pH <7,2 og > 7,6 gis ikke fritt kalsium i serum ut.
Heparinisert fullblod: 20 min i romtemperatur

Analysemetode

Potensiometri, ioneselektiv elektrode

VKa (analytisk variasjon)

< 3 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 1 dag: 1,17 - 1,37 mmol/L
2 - 3 dager: 1,19 - 1,47 mmol/L
4 - 5 dager: 1,24 - 1,52 mmol/L
6 dager - 1 år: 1,22 - 1,35
> 1 år: 1,13 - 1,32 mmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

I serum korrigeres resultatet til pH 7,4
I heparinisert fullblod gis resultatet ut ved aktuell pH

Akkreditering

Analysen er ikke akkreditert

Norsk laboratoriekodeverk

NPU04144