Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet Vesterålen

Indikasjon

Tilstander der totalkonsentrasjonen av kalsium ikke kan forventes å gi et pålitelig uttrykk for konsentrasjonen av fritt kalsium, bl.a. følgende: Større kirurgiske inngrep med massive blodtransfusjoner og eventuelt albumininfusjoner, større brannskader, kritisk syke pasienter (multiorgansvikt), syre/base-forstyrrelser, neonatal hypo- og hyperkalsemi, hemodialyse, nefrotisk syndrom, akutt pankreatitt. P-kalsium, fritt er også bedre enn P-kalsium, total ved spørsmål om hyper- eller hypoparatyreoidisme.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum på uåpnet gelrør.
Heparinisert blodgassprøyte: min 0,5 mL
Heparinisert kapillærrør: 125 µL

Prøvebehandling

Serum: Sentrifugeres innen en time.
Fullblodsprøver: Vendes godt etter prøvetaking og før analysering.

Holdbarhet

Serum: sendes uten forsinkelse da pH-endringer gjør beregning av fritt kalsium usikker.
Ved pH <7,2 og > 7,6 gis ikke fritt kalsium i serum ut.
Heparinisert fullblod: 20 min i romtemperatur

Analysemetode

Potensiometri, ioneselektiv elektrode

VK beskrivelse

Bodø: VKa < 3 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 1 dag: 1,17 - 1,37 mmol/L
2 - 3 dager: 1,19 - 1,47 mmol/L
4 - 5 dager: 1,24 - 1,52 mmol/L
6 dager - 1 år: 1,22 - 1,35
> 1 år: 1,13 - 1,32 mmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

I serum korrigeres resultatet til pH 7,4
I heparinisert fullblod gis resultatet ut ved aktuell pH

Akkreditering

Analysen er ikke akkreditert

Norsk laboratoriekodeverk

NPU04144