Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 dager: 2,25 - 2,90 mmol/L
1 - 5 dager: 2,10 - 2,80 mmol/L
5 dager – 0,5 år: 2,25 - 2,70 mmol/L
0,5 – 1 år: 2,40 - 2,80 mmol/L
1 – 5 år: 2,30 - 2,64 mmol/L
5 – 13 år: 2,24 - 2,60 mmol/L
13 – 18 år: 2,10 - 2,51 mmol/L
> 18 år: 2,15 - 2,51 mmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser