Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VK beskrivelse

3 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 dager: 2,25 - 2,90 mmol/L
1 - 5 dager: 2,10 - 2,80 mmol/L
5 dager – 0,5 år: 2,25 - 2,70 mmol/L
0,5 – 1 år: 2,40 - 2,80 mmol/L
1 – 5 år: 2,30 - 2,64 mmol/L
5 – 13 år: 2,24 - 2,60 mmol/L
13 – 18 år: 2,10 - 2,51 mmol/L
> 18 år: 2,15 - 2,51 mmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

I perioden 11. februar 2021 til 12. mai 2021 kl. 15:00 har kalsiummetoden ved Sentrallaboratoriet i Bodø gitt ca. 0,1 mmol/L for høye verdier. Den 12. mai 2021 tok vi i bruk en ny kalibrator for analysen, og etter dette har kalsiumresultatene lagt seg i et mer riktig nivå. Vi anbefaler rekvirentene å ta hensyn til dette ved vurdering av tidligere prøvesvar. Laboratoriene i Vesterålen og Lofoten benytter en annen metode og har ikke hatt dette problemet.