Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VKa (analytisk variasjon)

3 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 dager: 2,25 - 2,90 mmol/L
1 - 5 dager: 2,10 - 2,80 mmol/L
5 dager - 10 år: 2,25 - 2,70 mmol/L
> 10 år: 2,15 - 2,55 mmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser