Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Indirekte ioneselektiv elektrode

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Biologisk variasjonskoeffisient, VKb

4.6 %

Total variasjonskoeffisient, VKt

5.02 %

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Les mer om kalkulatoren her !

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 3 mnd: 3,7 - 5,9 mmol/L
> 3 mnd – 18 år: 3,5 – 5,0 mmol/L
>18 år: 3,6 – 4,6 mmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser