Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

5 mL fra godt blandet samleurin eller morgenurin

Prøvebehandling

Samleurin blandes godt før avpipetering

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Indirekte ioneselektive elektrode

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Dersom beregning av døgnutskillelse ønskes, må nøyaktig samlemengde og samletid anføres. Det er mulig å bruke annen nærmere definert samletid avhengig av rekvirentens hensikt med analysen.

Link