Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet Bodø
Laboratoriet Vesterålen

Skal analysen utføres ved Laboratoriets poliklinikk ved NLSH Bodø må det bestilles time (tlf 75 53 41 06).

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum.
0,5 mL til null-prøven, 0,5 mL til 2-timersprøven.
Merk glassene med: Navn, personnr., tidspunkt for prøvetaking, 0-prøve og 2 t prøve.
Holdbar 1 uke i kjøleskap.

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Jernmedikasjon seponeres minst 3 dager før undersøkelsen. Pasienten møter fastende. Det tas prøve til S-jern før og 2 timer etter inntak av 100-120 mg jern i ferroform (toverdig), for eksempel jernsulfat, ferrofumarat eller ferroglycinsulfat sammen med et glass vann. Helst en oppløsning (f.eks Neo-Fer mikstur), men ”vanlige” jerntabletter kan også brukes. Depottabletter skal ikke benyttes. Etter første prøvetaking kan pasienten drikke vann, men ikke noe annet. Pasienten skal ikke spise før etter siste prøvetaking.
Ved rekvirering av jernabsorbsjonstest analyseres også S-ferritin

Prøvebehandling

Analysemetode

VK beskrivelse

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Indikasjoner, tolkning og referanser

Indikasjon: Utelukke jernmalabsorpsjon hos pasienter som ikke responderer på peroral jernbehandling.
Tolkning: Jernabsorpsjonen varierer med størrelsen av jerndepotene. Hvis pasienten ikke har inflammasjon, kan s-ferritin brukes til å vurdere størrelsen av jerndepotene.
Resultatet av jernbelastningen kan da tolkes slik:
Hvis pasienten har jernmangel, med S-ferritin under 20 µg/L, bør S-jern i 2 t-prøven være minst 18 µmol/L høyere enn i null-prøven.
Hvis pasienten har moderat store jerndepoter, med S-ferritin i området 20-60 µg/L, bør S-jern i 2 t-prøven være minst 10 µmol/L høyere enn i null-prøven.
Hvis pasienten har større jerndepoter, med S-ferritin over 60 µg/L, bør S-jern i 2 t-prøven være minst 3 µmol/L høyere enn i null-prøven.
Dersom stigningen i S-jern er lavere enn angitt over, er det en indikasjon på unormal lav jernabsorpsjon. Årsaker til det kan være for eksempel inflammasjon i, eller operativ fjerning av magesekken eller øvre del av tynntarmen.
For ytterligere informasjon:
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi - Jernbelastning, Pasient