Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

S-jern bør tas fastende, helst om morgenen.
Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 1 mnd: 11 - 36 µmol/L
1 - 2 mnd: 10 - 31 µmol/L
2 - 6 mnd: 3 - 29 µmol/L
6 mnd - 1 år: 5 - 28 µmol/L
1 - 12 år: 5 - 20 µmol/L
12 - 18 år: 10 - 25 µmol/L
> 18 år: 9 - 34 µmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Dersom både S-jern og S-TIBC rekvireres vil jernmetning (transferrinmetning) automatisk beregnes.