Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Indikasjon

Mistanke om multippel sklerose eller andre demyeliniserende sykdommer. Mistanke om enkelte intrakraniale infeksjoner, som f. eks. borreliose.

Analysen gir ikke informasjon om svikt i blod-hjerne-barrieren.

Prøvemateriale/prøvemengde

0,5 mL serum og 0,5 mL spinalvæske (CSV) uten blodtilblanding, tatt samme dag.

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøvene oppbevares i kjøleskap før forsendelse.

Holdbarhet

Prøvene fryses ved ankomst laboratoriet. Holdbarhet 1 måned ved -20°C.

Analysemetode

Gelelektroforese

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager, settes opp en gang annen hver uke.

Forventet svartid

2-3 uker

Referanseområde

Besvares med tekst-kommentar.

For at funnet skal klassifiseres som positivt skal det per definisjon foreligge to eller flere bånd i spinalvæske som ikke gjenfinnes i serum. Finner en kun ett bånd kan dette representere tidlig MS, men en kan også se tilfeller der funnet går tilbake samt tilfeller der funnet er stabilt over tid og da ofte representerer annen patologi enn MS. Ett bånd kan også i sjeldne tilfeller representere cerebralt lymfom.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

IgG-indeks for spinalvæske gis ut sammen med resultatet for isoelektrisk fokusering.
IgG-indeks beregnes ut i fra formelen; (sp-IgG / s-IgG) / (sp-albumin / s-albumin)

Norsk laboratoriekodeverk

NOR15274