Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Citrat fullblod 2 mL

Prøvebehandling

Glasset sendes usentrifugert NB: Må ikke fryses eller nedkjøles! Prøverøret må fylles helt.

Holdbarhet

48 timer i romtemperatur

Analysemetode

Clot-basert

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser