Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Citrat fullblod 2 mL

Prøvebehandling

Glasset sendes usentrifugert NB: Må ikke fryses eller nedkjøles! Prøverøret må fylles helt.

Holdbarhet

48 timer i romtemperatur

Analysemetode

Clot-basert

VKa (analytisk variasjon)

7 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser