Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VKa (analytisk variasjon)

3 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 2 uker: 6,5 - 15,0 g/L
2 uker - 1 mnd: 3,5 - 10,0 g/L
1 - 3,5 mnd: 2,0 - 4,7 g/L
3,5 - 7 mnd: 2,1 - 5,0 g/L
7 mnd - 3 år: 4,1 - 9,5 g/L
3 - 4 år: 4,9 - 11,4 g/L
4 - 12 år: 6,0 - 13,8 g/L

Kvinner
12 - 50 år: 6,9 - 15,7 g/L
> 50 år: 6,1 - 14,9 g/L

Menn
> 12 år: 6,1 - 14,9 g/L

Indikasjoner, tolkning og referanser