Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 13 dager: < 0,1 g/L
2 uker - 2 mnd: 0,0 - 0,6 g/L
2 - 6 mnd: 0,0 - 0,8 g/L
6 mnd - 1 år: 0,1 - 0,8 g/L
1 - 2 år: 0,1 - 1,0 g/L
2 - 4 år: 0,2 - 1,2 g/L
4 - 6 år: 0,3 - 1,8 g/L
6 - 10 år: 0,3 - 2,2 g/L
10 - 12 år: 0,6 - 2,6 g/L
12 -16 år: 0,6 - 3,3 g/L
16 - 50 år: 0,7 - 3,7 g/L
> 50 år: 0,7 - 4,3 g/L

Indikasjoner, tolkning og referanser