Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod

Holdbarhet

4 t

Analysemetode

Lysspredning

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

< 1,2 %

Indikasjoner, tolkning og referanser