Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod

Holdbarhet

4 t

Analysemetode

Lysspredning

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

< 1,2 %

Indikasjoner, tolkning og referanser