Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Utredning ved mistanke om kobalamin- og/eller folatmangel når tradisjonell diagnostikk er usikker. Særlig aktuelt ved kobalaminverdier mellom 100 og 250 pmol/L og folat under 10 nmol/L. Behandlingskontroll etter kobalamin- og folatsubstitusjon.
Mistanke om homocystinuri.

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-plasma 0,5 mL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Sentrifugeres innen 30 min og avpipetteres raskt.
Prøven oppbevares i kjøleskap og sendes raskt.

Holdbarhet

Holdbar ved 2 til 8 °C i 48 t.
Prøvene kan fryses i 13 uker.

Analysemetode

Kjemiluminescens

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Referanseområde

< 12 år: 4 - 10 µmol/L
12 - 65 år: 5 - 15 µmol/L, hvis pasienten bruker folsyretilskudd er referanseområdet 5 - 12 µmol/L.
>65 år: 5 - 20 µmol/L, hvis pasienten bruker folsyretilskudd er referanseområdet 5 - 16 µmol/L.

Analyse i serum pleier å gi litt høyere (1-2 µmol/L) verdier enn analyse i EDTA-plasma.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Link