Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Rutinemessig monitorering av LMWH er ikke indisert. Analysering av Anti-Xa aktivitet er stort sett kun indisert ved bruk av terapeutiske doser LMWH der det er mistanke om endret biodistribusjon av LMWH; spesielt ved betydelig overvekt, graviditet, barn (spesielt premature/nyfødte) og ved nedsatt nyrefunksjon (eGFR < 30 mL/min/1.73 m2)/hemodialysepasienter. Bestemmelse av anti-Xa-aktivitet kan også være nyttig dersom det ikke oppnås forventet effekt av LMWH-behandling eller ved blødning under behandlingen.

Prøvemateriale/prøvemengde

Citratplasma 1 mL

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres ved 2500 G i 20 min innen 1 time etter prøvetaking.
Plasma avpipetteres 1/2- 1 cm over cellelaget og overføres til sendeglass.
Fryses og sendes frosset.

Holdbarhet

2 timer ved romtemperatur
24 timer ved kjøletemperatur
30 dager ved -20oC

Analysemetode

Kromogen

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

1 gang pr. uke eller etter avtale med laboratoriet.

Referanseområde

0,5 - 1,0 x10E3 IU/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Prøven tas 3-4 timer etter injeksjon av lavmolekylært heparin.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU28301