Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø (blodgass og HemoCue)
Laboratoriet, Lofoten (blodgass)

Indikasjon

Hemoglobin analysert i forbindelse med blodgassanalyse eller pasientnær analyse (PNA) på HemoCue-instrument.

Prøvemateriale/prøvemengde

HemoCue: 2 x 10 mikroliter kapillært, venøst eller arterielt fullblod i kyvetter.
Blodgass: Kapillærrør må fylles helt. Litium-Heparin rør (vakuumrør) må fylles helt. Blodgasssprøyte (safePico) må fylles med minimum 0,7 mL fullblod. Pico70 må fylles med minimum 0,3 mL fullblod.

Holdbarhet

Anbefales analysert så snart som mulig.

Analysemetode

Blodgass: Spektrofotometrisk metode
HemoCue: Spektrofotometrisk metode

Biologisk variasjonskoeffisient, VKb

2.8 %

VK beskrivelse

Bodø: VKa < 1,5%

VKb: 2,8%

Referanseområde

0 dager: 14,0 - 22,0 g/dL
1 dag: 14,0 - 24,0 g/dL
2 - 6 dager: 14,3 - 22,4 g/dL
1 - 2 uker: 13,5 - 21,4 g/dL
2 - 4 uker: 10,8 - 17,4 g/dL
1 - 2 mnd: 9,0 - 16,6 g/dL
2 mnd - 1 år: 10,0 - 14,5 g/dL
1 - 4 år: 10,5 - 13,5 g/dL
4 - 7 år: 10,8 - 14,7 g/dL
7 - 14 år: 11,1 - 15,8 g/dL

Kvinner > 14 år: 11,7 - 15,3 g/dL
Menn > 14 år: 13,4 - 17,0 g/dL

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Når hemoglobin er analysert i blodgass eller pasientnært er det ikke mulig å etterrekvirere andre hematologiske analyser.

Akkreditering

Analysen er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekodeverk

HN00373