Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Indikasjon

Mistanke og kontroll av anemi, polycytemi og andre hematologiske sykdommer. Kontroll ved pågående blødning.

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod
Venøs prøve: minimum 1 mL
Kapillær prøve: minimum 250 µL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Dersom prøven ikke kan sendes videre samme dag anbefales oppbevaring i kjøleskap.

Holdbarhet

96 timer i romtemperatur og kjøleskap (gjelder Sentrallaboratoriet Bodø).

Analysemetode

Spektrofotometri.
Sentrallaboratoriet Bodø: Advia 2120i eller CellDyn Sapphire
Laboratoriet, Lofoten: Sysmex
Laboratoriet, Vesterålen: Sysmex

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Biologisk variasjonskoeffisient, VKb

2.85 %

Total variasjonskoeffisient, VKt

4.14 %

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

NB! Velg Analytisk variasjonskoeffisient, VKa , for aktuelt labsted først!
OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Les mer om kalkulatoren her !

VK beskrivelse

Sentrallaboratoriet Bodø: VKa er beregnet ut fra interne kontroller i hele 2016: < 3 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Forventet svartid

Ø-hjelpsprøver: innen 2 timer.
Rutineprøver: vanligvis samme dag, maksimal svartid 1 døgn etter mottatt prøve.

Referanseområde

0 dager: 14,0 - 22,0 g/dL
1 dag: 14,0 - 24,0 g/dL
2 - 6 dager: 14,3 - 22,4 g/dL
1 - 2 uker: 13,5 - 21,4 g/dL
2 - 4 uker: 10,8 - 17,4 g/dL
1 - 2 måneder: 9,0 - 16,6 g/dL
2 mnd - 1 år: 10,0 - 14,5 g/dL
1 - 4 år: 10,5 - 13,5 g/dL
4 - 7 år: 10,8 - 14,7 g/dL
7 - 14 år: 11,1 - 15,8 g/dL

Kvinner > 14 år: 11,7 - 15,3 g/dL
Menn > 14 år: 13,4 - 17,0 g/dL

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

For hemoglobin analysert pasientnært (PNA) eller på blodgassapparat, se Hemoglobin PNA.

Akkreditering

Hb-analysen ved Sentrallaboratoriet i Bodø er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012.

Norsk laboratoriekodeverk

NOR05172