Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Indikasjon

Mistanke og kontroll av anemi, polycytemi og andre hematologiske sykdommer. Kontroll ved pågående blødning.

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod
Venøs prøve: minimum 1 mL
Kapillær prøve: minimum 250 µL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Dersom prøven ikke kan sendes videre samme dag anbefales oppbevaring i kjøleskap.

Holdbarhet

96 timer i romtemperatur og kjøleskap (gjelder Sentrallaboratoriet Bodø).

Analysemetode

Spektrofotometri.
Sentrallaboratoriet Bodø: Advia 2120i eller CellDyn Sapphire
Laboratoriet, Lofoten: Sysmex
Laboratoriet, Vesterålen: Sysmex

VKa (analytisk variasjon)

VKa er beregnet ut fra interne kontroller i hele 2016.
< 3 % (gjelder Sentrallaboratoriet Bodø).

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Forventet svartid

Ø-hjelpsprøver: innen 2 timer.
Rutineprøver: vanligvis samme dag, maksimal svartid 1 døgn etter mottatt prøve.

Referanseområde

0 dager: 14,0 - 22,0 g/dL
1 dag: 14,0 - 24,0 g/dL
2 - 6 dager: 14,3 - 22,4 g/dL
1 - 2 uker: 13,5 - 21,4 g/dL
2 - 4 uker: 10,8 - 17,4 g/dL
1 - 2 måneder: 9,0 - 16,6 g/dL
2 mnd - 1 år: 10,0 - 14,5 g/dL
1 - 4 år: 10,5 - 13,5 g/dL
4 - 7 år: 10,8 - 14,7 g/dL
7 - 14 år: 11,1 - 15,8 g/dL

Kvinner > 14 år: 11,7 - 15,3 g/dL
Menn > 14 år: 13,4 - 17,0 g/dL

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

For hemoglobin analysert pasientnært (PNA) eller på blodgassapparat, se Hemoglobin PNA.

Akkreditering

Hb-analysen ved Sentrallaboratoriet i Bodø er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012 . Frivillig suspensjon fra akkreditering i en kortere periode fra og med 27.04.20 pga flytting av instrumenter.

Norsk laboratoriekodeverk

NOR05172