Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Indikasjon

Kontroll av pasienter med polycytemia vera. Vurdering av væskefordeling mellom intra- og ekstravasalt rom.

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod
Venøs prøve: minimum 1 mL
Kapillær prøve: minimum 250 µL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Dersom prøven ikke kan sendes videre samme dag anbefales oppbevaring i kjøleskap.

Holdbarhet

< 12 t i romtemperatur, 48 timer i kjøleskap.

Analysemetode

Beregnet. Hematokrit = (Rbc*MCV)/10

VKa (analytisk variasjon)

< 2 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Forventet svartid

Ø-hjelpsprøver: innen 2 timer.
Rutineprøver: vanligvis samme dag, maksimal svartid 1 døgn etter mottatt prøve.

Referanseområde

0 - 2 dager: 0,45 - 0,67
3 - 6 dager: 0,42 - 0,65
7 - 13 dager: 0,40 - 0,64
14 - 29 dager: 0,32 - 0,53
1 - 2 mnd: 0,28 - 0,52
2 - 6 mnd: 0,29 - 0,41
6 mnd - 2 år: 0,33 - 0,39
2 - 6 år: 0,34 - 0,40
6 - 12 år: 0,35 - 0,45

Menn:
12 - 18 år: 0,37 - 0,49
>18 år: 0,40 - 0,50

Kvinner:
>12 år: 0,35 - 0,46

Gravide:
0,35 - 0,47

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU01961