Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Indikasjon

Kontroll av pasienter med polycytemia vera. Vurdering av væskefordeling mellom intra- og ekstravasalt rom.

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod
Venøs prøve: minimum 1 mL
Kapillær prøve: minimum 250 µL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Dersom prøven ikke kan sendes videre samme dag anbefales oppbevaring i kjøleskap.

Holdbarhet

< 12 t i romtemperatur, 48 timer i kjøleskap.

Analysemetode

Beregnet. Hematokrit = (Rbc*MCV)/10

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

VK beskrivelse

Bodø: VKa < 2 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Forventet svartid

Ø-hjelpsprøver: innen 2 timer.
Rutineprøver: vanligvis samme dag, maksimal svartid 1 døgn etter mottatt prøve.

Referanseområde

0 - 2 dager: 0,45 - 0,67
3 - 6 dager: 0,42 - 0,65
7 - 13 dager: 0,40 - 0,64
14 - 29 dager: 0,32 - 0,53
1 - 2 mnd: 0,28 - 0,52
2 - 6 mnd: 0,29 - 0,41
6 mnd - 2 år: 0,33 - 0,39
2 - 6 år: 0,34 - 0,40
6 - 12 år: 0,35 - 0,45

Menn:
12 - 18 år: 0,37 - 0,49
>18 år: 0,40 - 0,50

Kvinner:
>12 år: 0,35 - 0,46

Gravide:
0,35 - 0,47

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU01961