Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VK beskrivelse

7 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Kvinner: 1,0 - 2,7 mmol/L
Menn: 0,8 - 2,1 mmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser