Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VK beskrivelse

Bodø:
< 5 IE/L VKa 24%
> 5 IE/L VKa 7%

Lofoten:
4,6 IE/L: 5,4 %
601 IE/L: 4,2 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Gravid
3 - 4 uker: 9 - 130 IU/L
4 - 5 uker: 50 - 2 500 IU/L
5 - 6 uker: 800 - 21 000 IU/L
6 - 7 uker: 4 000 - 100 000 IU/L
7 - 8 uker: 10 000 - 200 000 IU/L
8 - 10 uker: 30 000 - 300 000 IU/L
10 - 12 uker: 20 000 - 220 000 IU/L
12 - 14 uker: 20 000 - 150 000 IU/L
14 - 15 uker: 20 000 - 100 000 IU/L
15 - 17 uker: 15 000 - 60 000 IU/L
> 17 uker: 5 000 - 50 000 IU/L

Kvinner
< 5 IU/L

Menn
< 5 IU/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Oppgi antatt svangerskapsuke