Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Indikasjon

Diagnostikk og kontroll av diabetes mellitus.

Prøvemateriale/prøvemengde

1 mL EDTA-fullblod, evt. 10 mikroliter i kapillærprøve til HPLC-metoden.

Holdbarhet

7 dager i kjøleskap
4 dager i romtemperatur

Analysemetode

Sentrallaboratoriet, Bodø: Væskekromatografi (HPLC)
I enkelte tilfeller utføres analysen som pasientnær analyse (PNA) ved Medisinsk Avdeling, Bodø. F.o.m. 12.03.2018 vil analysenavnet "HbA1c (PNA)" brukes i disse tilfellene. Analysen vil da være utført med immunologisk metode på Siemens DCA Vantage. Denne metoden er ikke akkreditert.

Laboratoriet, Lofoten: Turbidimetrisk immunologisk metode (Roche Tina-quant)
Laboratoriet, Vesterålen: Turbidimetrisk immunologisk metode (Roche Tina-quant)

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Biologisk variasjonskoeffisient, VKb

1.9 %

Total variasjonskoeffisient, VKt

3.55 %

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Les mer om kalkulatoren her !

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Forventet svartid

Inntil 3 virkedager etter mottatt prøve.

Referanseområde

Fra og med 30. september 2018: 20 - 42 mmol/mol
(Tidligere: 4,0 - 6,0 %)

HbA1c vil fra 30. september 2018 rapporteres med enheten mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol), og ikke lenger som prosentandel glykert hemoglobin (%).
For mer informasjon se Noklus.no

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Tolkningen forutsetter at erytrocyttlevetiden er normal og at pasienten ikke har fått blodtransfusjon de siste 2 – 3 månedene.
Ved mistanke om hemoglobinopati som kan interferere med analysesvaret (på HPLC-metoden, D-100) analyseres prøven med annen immunologisk metode (DCA Vantage).

Akkreditering

Analysen med bruk av HPLC-metoden ved Sentrallaboratoriet i Bodø er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU27300 HbA1c mmol/mol