Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Indikasjon

Diagnostikk og kontroll av diabetes mellitus.

Prøvemateriale/prøvemengde

1 mL EDTA-fullblod, evt. 10 mikroliter i kapillærprøve til HPLC-metoden.

Holdbarhet

1 uke i kjøleskap, 5 dager i romtemperatur.

Analysemetode

Sentrallaboratoriet, Bodø: Væskekromatografi (HPLC)
I enkelte tilfeller utføres analysen som pasientnær analyse (PNA) ved Medisinsk Avdeling, Bodø. F.o.m. 12.03.2018 vil analysenavnet "HbA1c (PNA)" brukes i disse tilfellene. Analysen vil da være utført med immunologisk metode på Siemens DCA Vantage.

Laboratoriet, Lofoten: Turbidimetrisk immunologisk metode (Roche Tina-quant)
Laboratoriet, Vesterålen: Turbidimetrisk immunologisk metode (Roche Tina-quant)

VKa (analytisk variasjon)

< 2 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Forventet svartid

Inntil 3 virkedager etter mottatt prøve.

Referanseområde

Fra og med 30. september 2018: 20 - 42 mmol/mol
(Tidligere: 4,0 - 6,0 %)

HbA1c vil fra 30. september rapporteres med enheten mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol), og ikke lenger som prosentandel glykert hemoglobin (%).
For mer informasjon se Noklus.no

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Tolkningen forutsetter at erytrocyttlevetiden er normal og at pasienten ikke har fått blodtransfusjon de siste 2 – 3 månedene.
Ved mistanke om hemoglobinopati som kan interferere med analysesvaret (på HPLC-metoden, TOSOH G8) analyseres prøven med annen immunologisk metode (DCA Vantage).

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012

Norsk laboratoriekodeverk

NPU27300 HbA1c mmol/mol