Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Indikasjon

Diagnostikk av jernmangel eller funksjonell jernmangel (suboptimal erytropoiese pga inadekvat jerntilgang i margen) når s-ferritin eller andre jernparametre gir utilstrekkelig eller feilaktig informasjon om jernstatus. Særlig indisert ved bruk av EPO (f.eks. nyresvikt, intensivmedisin) eller ved andre tilstander der erytropoiesen er økt samtidig som det foreligger inflammasjon. Diagnostikk av jernmangel hos barn og hos blodgivere. CHr er velegnet for monitorering av behandlingseffekt ved jernmedikasjon og til å styre jerntilskudd ved EPO-behandling.

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod

Holdbarhet

30 t

Analysemetode

Fluorescens

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

VK beskrivelse

Bodø: VKa < 2 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Bodø:
> 31,4 pg

Lofoten og Vesterålen:
0 - 6 mnd: 27,6 - 38,7 pg
6 mnd - 1 år: 28,7 - 35,7 pg
2 - 5 år: 27,7 - 37,8 pg
5 - 11 år: 30,4 - 39,7 pg
11 - 17 år: 29,4 - 40,4 pg
> 17 år: 29,7 - 36,6 pg

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU26879