Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø

Indikasjon

Mistanke om hemolytisk tilstand. Differensialdiagnostikk ved anemi, ikterus og aktive prosesser.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager i kjøleskap

Analysemetode

Nefelometri (Siemens BN ProSpec)

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

VK beskrivelse

VKa beregnet ut fra interne kontroller i perioden 01.09.19-30.10.20 er
4% (ved 0,8 g/L)
4% (ved 1,2 g/L)

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Forventet svartid

1-3 dager etter at prøven er mottatt

Referanseområde

0-t.o.m 49 år: 0,4-1,9 g/L
50 år ->: 0,5-2,1 g/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012

Norsk laboratoriekodeverk

NPU19788 Haptoglobin g/L