Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri/ Enzymatisk metode

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 dager - 3 mnd: < 180 U/L
3 - 6 mnd: < 100 U/L
6 mnd - 10 år: < 30 U/L
10 - 18 år: < 40 U/L

Kvinner
18 - 40 år: < 45 U/L
> 40 år: < 75 U/L

Menn
18 - 40 år: < 80 U/L
> 40 år: < 115 U/L

Indikasjoner, tolkning og referanser