Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 dager: 2,5 - 5,5 mmol/L
1 - 2 dager: 3,0 - 5,5 mmol/L
> 2 dager: 4,0 - 6,0 mmol/L (fastende)

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Angi om pasienten er fastende