Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VKa (analytisk variasjon)

3 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 dager: 2,5 - 5,5 mmol/L
1 - 2 dager: 3,0 - 5,5 mmol/L
> 2 dager: 4,0 - 6,0 mmol/L (fastende)

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Angi om pasienten er fastende