Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

0,5 mL serum

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Analysen er basert på måling av kreatinin i serum, samt alder og kjønn. Vårt laboratorium beregner e-GFR automatisk på alle serum kreatininanalyser hvis pasienten er > 18 år

Link