Analysen utføres ved

Prøver til analyse av gallesyrer sendes midlertidig til UNN i perioden 10.07 - 31.12.2020.

Les mer i UNN sin Laboratoriehåndbok her.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøven bør tas fastende om morgenen.

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

< 10 µmol/L
S-gallesyrer kan stige omtrent 50 % etter matinntak.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Prøven bør tas fastende da den kan stige 50% etter matinntak.