Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvetaking/prøvebehandling/forsendelse

Prøven bør tas fastende om morgenen.

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VKa (analytisk variasjon)

4 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

< 10 µmol/L
S-gallesyrer kan stige omtrent 50 % etter matinntak.

Indikasjoner, tolkning og referanser