Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VKa (analytisk variasjon)

11 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Bodø:
0 - 1 mnd: 11 - 27 pmol/L
1 mnd - 18 år: 11 - 24 pmol/L
> 18 år: 10 - 22 pmol/L

Lofoten og Vesterålen:
9 - 22 pmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Event. tyroksindose anføres