Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

Biologisk variasjonskoeffisient, VKb

10.7 %

VK beskrivelse

CVa:
Nivå 1: 4,9% ved 11 pmol/L
Nivå 2: 5,3% ved 15 pmol/L
Nivå 3: 5,2% ved 38 pmol/L

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Bodø:
0 - 1 mnd: 11 - 27 pmol
2-12-år: 11,1-18,1 pmol/L
13-20 år: 10,7-18,4 pmol/L
> 20 år: 11,5-22,7 pmol/L

Lofoten og Vesterålen:
9 - 22 pmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

I diagnostikk av hypo- og hypertyreose sammen med måling av P-TSH. Kontroll ved behandling av tyreoideasykdom.

Merknader

Event. tyroksindose anføres

Norsk laboratoriekodeverk

NPU03579