Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

5 mL fra godt blandet samleurin

Prøvebehandling

Urinen må samles i samledunk tilsatt 10 mL 6 mol/L saltsyre (HCL). Det er særlig viktig at eventuelt bunnfall blandes godt opp.

Holdbarhet

7 dager kjøletemperatur

Analysemetode

Spektrofotometri

VKa (analytisk variasjon)

Kontakt fagansvarlig

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Angi nøyaktig samlevolum og samletid (nøyaktig klokkeslett for begynnelse og slutt).

Link