Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

Bodø: 7 dager
Lofoten: 4 dager ved 2-8°C, 24 timer ved 15-25°C

Analysemetode

Spektrofotometri

VK beskrivelse

5 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 5 dager: 1,55 - 2,65 mmol/L
6 dager - 1 år: 1,30 - 2,30 mmol/L
1 - 4 år: 1,25 - 2,10 mmol/L
4 - 7 år: 1,30 - 1,75 mmol/L
7 - 12 år: 1,20 - 1,80 mmol/L
12 - 14 år: 1,05 - 1,75 mmol/L
14 - 16 år: 0,95 - 1,75 mmol/L
16 - 18 år: 0,90 - 1,50 mmol/L

Kvinner
> 18 år: 0,85 - 1,50 mmol/L

Menn
18 - 50 år: 0,75 - 1,65 mmol/L
> 50 år: 0,75 - 1,35 mmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser