Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Indikasjon

Mistanke om folatmangel.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

Romtemperatur: 8 t
Kjøleskap: 24 t
Kan fryses i inntil 30 dager.
(Oppgitt fra leverandør)

Analysemetode

Kjemiluminescens.

Lofoten og Vesterålen: Cobas 6000 (Roche)
Bodø: Advia Centaur (Siemens)

VK beskrivelse

VKa, Bodø:
2,3 nmol/L: 14 %
14,9 nmol/L: 6,6 %
35 nmol/L: 7 %

VKa, Lofoten:
5,7 nmol/L: 13,3 %
31,3 nmol/L: 5,5 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Referanseområde

Bodø:
0 - 1 år: > 15 nmol/L
> 1 år: > 7,0 nmol/L

Lofoten og Vesterålen:
0 - 1 år: > 15 nmol/L
> 1 år: > 6,0 nmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Dersom pasienten bruker biotintilskudd kan man se falskt for høye resultater. Dersom slik interaksjon mistenkes bør man ta ny prøve etter seponering av biotin.

Norsk laboratoriekodeverk

NPU02070 Folat nmol/L