Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Citratplasma 1mL

Prøvebehandling

Sentrifugeres raskt i 10 min ved 2500 G

Holdbarhet

Sentrifugert citratglass er holdbart 8 timer i romtemperatur uten avpipettering. Avpipettert plasma er holdbart 24 timer i romtemperatur eller fryses. Frosset plasma holdbart 1 uke

Analysemetode

Clot-basert

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser