Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Citratplasma 1mL

Prøvebehandling

Sentrifugeres raskt i 10 min ved 2500 G

Holdbarhet

Sentrifugert citratglass er holdbart 8 timer i romtemperatur uten avpipettering. Avpipettert plasma er holdbart 24 timer i romtemperatur eller fryses. Frosset plasma holdbart 1 uke

Analysemetode

Clot-basert

VKa (analytisk variasjon)

8 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser