Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Indikasjon

Diagnostikk av jernmangel, jernoverskudd og kontroll av behandling med hhv. jerntilskudd og venesectio. Observasjon over tid for å skille mellom primær og sekundær hyperferritinemi. Ved mistanke om sjeldne genetiske sykdommer som f.eks. katarakt-hyperferritinemisyndrom hos barn og unge med katarakt, og enkelte nevrodgenerative sykdommer. Eventuelt som markør for å bedømme og monitorere inflammatorisk aktivitet ved revmatiske og andre kroniske sykdommer, og som celleskademarkør ved hepatitt, særlig akutt alkoholhepatitt.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VK beskrivelse

VKa, Bodø:
7,5 µg/L: 6,0 %
55 µg/L: 4,5 %
340 µg/L: 4,4 %

VKa, Lofoten:
20,7 µg/L: 3,5 %
45,0 µg/L: 5,2 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Bodø:
Kvinner:
0-13 dager: 25 - 200 µg/L
14 dager - 2 mnd: 200 - 600 µg/L
2 - 6 mnd: 50 - 200 µg/L
6 mnd - 15 år: 10 - 140 µg/L
15 - 40 år: 15 - 130 µg/L
> 40 år: 15 - 250 µg/L
Menn:
0 - 13 dager: 25 - 200 µg/L
14 dager - 2 mnd: 200 - 600 µg/L
2 - 6 mnd: 50 - 200 µg/L
6 mnd - 15 år: 10 - 140 µg/L
15 - 20 år: 15 - 200 µg/L
> 20 år: 15 - 350 µg/L

Lofoten/Vesterålen:
Kvinner: 10 - 167 µg/L
Menn: 29 - 383 µg/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Heparin - og EDTA - plasma kan benyttes

Norsk laboratoriekodeverk

NPU19763 Ferritin µg/L