Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Indikasjon

Diagnostikk av jernmangel, jernoverskudd og kontroll av behandling med hhv. jerntilskudd og venesectio. Observasjon over tid for å skille mellom primær og sekundær hyperferritinemi. Ved mistanke om sjeldne genetiske sykdommer som f.eks. katarakt-hyperferritinemisyndrom hos barn og unge med katarakt, og enkelte nevrodgenerative sykdommer. Eventuelt som markør for å bedømme og monitorere inflammatorisk aktivitet ved revmatiske og andre kroniske sykdommer, og som celleskademarkør ved hepatitt, særlig akutt alkoholhepatitt.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VKa (analytisk variasjon)

7,5 µg/L: 6,0 %
55 µg/L: 4,5 %
340 µg/L: 4,4 %
(Bodø)

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Bodø:
Kvinner:
0-13 dager: 25 - 200 µg/L
14 dager - 2 mnd: 200 - 600 µg/L
2 - 6 mnd: 50 - 200 µg/L
6 mnd - 15 år: 10 - 140 µg/L
15 - 40 år: 15 - 130 µg/L
> 40 år: 15 - 250 µg/L
Menn:
0 - 13 dager: 25 - 200 µg/L
14 dager - 2 mnd: 200 - 600 µg/L
2 - 6 mnd: 50 - 200 µg/L
6 mnd - 15 år: 10 - 140 µg/L
15 - 20 år: 15 - 200 µg/L
> 20 år: 15 - 350 µg/L

Lofoten/Vesterålen:
Kvinner: 10 - 167 µg/L
Menn: 29 - 383 µg/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Heparin - og EDTA - plasma kan benyttes

Norsk laboratoriekodeverk

NPU19763 Ferritin µg/L