Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

0,5 mL serum (evt. EDTA- eller heparin-plasma)

Prøvebehandling

Prøvetaking: Bruk glass uten gel. Serum avpipetteres.

Holdbarhet

4 uker i kjøleskap, 3 måneder i fryser

Analysemetode

Enzymatisk immunoassay (EMIT)

VKa (analytisk variasjon)

VKa % for nivå = 137 µmol/L er 6,4%.

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Indikasjoner, tolkning og referanser

Indikasjoner: Terapikontroll, vurdering av medisininntak, bivirkninger og interaksjoner, samt utredning av evnt. intoksikasjoner.
Tolkning: Ved konsentrasjoner > 170 μmol/L øker faren for toksiske effekter. Alvorlige forgiftninger ses ved nivåer > 260 μmol/L. Symptomer på intoksikasjon kan være redusert bevissthet, koma, respirasjons- og sirkulasjonssvikt.
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, Fenobarbital
Farmakologiportalen, Fenobarbital

Merknader

Pasientforberedelse: Pasienten skal være medikamentfastende, og prøven tas ved oppnådd likevekt i serum. Prøven tas rett før neste dose, dvs. ca 12 timer etter siste dose ved dosering 2 ganger per døgn og ca 24 timer etter siste dose ved dosering én gang per døgn. Prøvetaking anbefales 8 døgn etter oppstart og 4 døgn etter doseendring.