Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvebehandling

Prøverøret holdes helt lukket til analysering starter

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Sentrallaboratoriet, Bodø: Tørrkjemi
Laboratoriet, Vesterålen: Enzymatisk metode

VKa (analytisk variasjon)

5 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Ca. 0 g/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Analysen utføres kun på medisinsk indikasjon. I rettsmedisinsk sammenheng skal prøven sendes til Statens Rettstoksikologisk Institutt

Link