Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Prøvebehandling

Prøverøret holdes helt lukket til analysering starter

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Enzymatisk metode

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Ca. 0 g/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Analysen utføres kun på medisinsk indikasjon. I rettsmedisinsk sammenheng skal prøven sendes til Statens Rettstoksikologisk Institutt

Link