Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Indikasjon

Beregning av erytrocytt-indeksene MCV, MCH og MCHC.
Diagnostikk av anemi av ukjent årsak, spesielt ved mistanke om talassemi eller polycytemi.

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod
Venøs prøve: minimum 1 mL
Kapillær prøve: minimum 250 µL

Holdbarhet

< 96 t

Analysemetode

Impedansemåling

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

VK beskrivelse

Bodø: VKa <2 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Forventet svartid

Ø-hjelpsprøver: innen 2 timer.
Rutineprøver: vanligvis samme dag, maksimal svartid 1 døgn etter mottatt prøve.

Referanseområde

0 - 13 dager: 4,1 - 6,8 x10E12/L
14 - 29 dager: 3,8 - 6,0 x10E12/L
30 - 59 dager: 3,2 - 5,4 x10E12/L
60 dager - 1 år: 3,0 - 5,0 x10E12/L
1 - 4 år: 3,6 - 5,2 x10E12/L
4 - 7 år: 4,2 - 5,5 x10E12/L
7 - 14 år: 3,9 - 5,6 x10E12/L

Kvinner > 14 år: 3,9 - 5,2 x10E12/L
Menn > 14 år: 4,2 - 5,7 x10E12/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU01960