Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50 Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45 Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA-blod

Holdbarhet

< 48 timer

Analysemetode

Lysspredning, Fluorescens, Peroksidaseaktivitet

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser