Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VK beskrivelse

CVa krav: ≤10,0 % (Verifiseringrapport)
Oppnådd CVa:
Nivå 1: 6,8% ved 1,20 nmol/L
Nivå 2: 4,8% ved 4,30 nmol/L

Grand average CV:
Nivå 1: 10,7% ved 1,20 nmol/L
Nivå 2: 7,1% ved 4,30 nmol/L

Tillatt totalfeil (CLIA): 20%

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

Terapeutiske område:
0,6 - 1,2 nmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Terapikontroll, mistanke om bivirkninger, intoksikasjon, manglende effekt, kontroll av etterlevelse, mistanke om interaksjon, bruk av doser utenfor anbefalt område og medisinsk-juridiske forhold.

Merknader

Angi legemiddel og timer siden siste dose

Norsk laboratoriekodeverk

NPU01886