Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Kjemiluminescens

VK beskrivelse

< 10 nmol/L VKa 18%
> 10 nmol/L VKa 10%

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Ved terapikontroll: angi timer siden siste dose