Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Citratplasma 1 mL

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres ved 2500 G i 10 min

Holdbarhet

8 timer på ikke avpipettert prøve i romtemperatur.
24 timer avpipettert citratplasma i romtemperatur.
30 dager -20oC avpipettert citratplasma.

Analysemetode

Sentrallaboratoriet, Bodø: Clot-basert
Laboratoriet, Lofoten: Immunturbidimetri
Laboratoriet, Vesterålen: Immunturbidimetri

VK beskrivelse

< 0,5 mg/L VKa 25%
> 0,5 mg/L VKa 6 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser