Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Citratplasma 1 mL

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres ved 2500 G i 10 min

Holdbarhet

8 timer på ikke avpipettert prøve i romtemperatur.
24 timer avpipettert citratplasma i romtemperatur.
30 dager -20oC avpipettert citratplasma.

Analysemetode

Sentrallaboratoriet, Bodø: Clot-basert
Laboratoriet, Lofoten: Immunturbidimetri
Laboratoriet, Vesterålen: Immunturbidimetri

VKa (analytisk variasjon)

6 % > 0,5 mg/L
25 % < 0,5 mg/L

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser