Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Vurdering av nyrefunksjonen, spesielt ved avvikende muskelmasse ( f.eks. ved immobilitet, paralyse, anoreksi, kroppsbygging), barn og eldre. Et alternativ til S-kreatinin som utgangspunkt for estimering av GFR. Kan avsløre fallende GFR tidligere enn S-kreatinin.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager i kjøleskap
3 mnd i fryser, -20 °C
(Oppgitt fra leverandør.)

Analysemetode

Immunturbidimetri

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Biologisk variasjonskoeffisient, VKb

5 %

Total variasjonskoeffisient, VKt

7.07 %

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Les mer om kalkulatoren her !

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

< 1 år: Udefinert
1 - 50 år: < 0,97 mg/L
> 50 år: < 1,25 mg/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU23745 Cystatin C mg/L