Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet Bodø
Laboratoriet Lofoten
Laboratoriet Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Biologisk variasjonskoeffisient, VKb

42.2 %

Total variasjonskoeffisient, VKt

42.78 %

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?

OBS! Kalkulatoren skal kun benyttes i nærheten av referanseområdet, siden biologisk og analytisk variasjon kan avvike når resultatene ligger utenfor dette.
Les mer om kalkulatoren her !

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

< 5 mg/L

Indikasjoner, tolkning og referanser