Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet Bodø
Laboratoriet Lofoten
Laboratoriet Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VKa (analytisk variasjon)

7,0

VKb (biologisk variasjon)

42,2

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

< 5 mg/L

Indikasjoner, tolkning og referanser