Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Lofoten
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Heparinisert blodgassprøyte min 0,5 mL
Heparinisert kapillærrør 125 µL
Li-Heparinrør (helt fullt, 4 mL)

Prøvebehandling

Vendes godt etter prøvetaking og før analysering.
Li-Heparinrør og kapillær blodgass må ikke sendes i rørpost.

Holdbarhet

Li-Heparinrør: 4 dager i romtemperatur.
Heparinisert blodgassprøyte: 30 minutter.
Heparinisert kapillærrør: 10 min i romtemperatur.

Analysemetode

Spektrofotometri

VK beskrivelse

VKa: < 5 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Indikasjoner, tolkning og referanser