Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø
Laboratoriet, Vesterålen

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Sentrallaboratoriet, Bodø: Kjemiluminescens
Laboratoriet, Vesterålen: Elektrokjemiluminesens (ECLIA)

Analytisk variasjonskoeffisient, VKa

Velg labsted:

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

<5,0 µg/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Link