Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Sentrallaboratoriet, Bodø: Kjemiluminescens
Laboratoriet, Vesterålen: Elektrokjemiluminesens (ECLIA)

VKa (analytisk variasjon)

9 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

<5,0 µg/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Link