Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50
Laboratoriet, Lofoten Tlf. 76 06 01 45
Laboratoriet, Vesterålen Tlf. 75 42 47 50

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri/Enzymatisk metode

VKa (analytisk variasjon)

3 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

0 - 9 dager: < 500 U/L
10 dager - 1 år: < 250 U/L

Kvinner
1 - 12 år: < 150 U/L
> 12 år: 35 - 210 U/L

Menn
1 - 12 år: < 200 U/L
12 - 18 år: < 370 U/L
18 - 50 år: 50 - 400 U/L
> 50 år: 40 - 280 U/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Gjelder prøver analysert i Bodø:
I perioden 28. august - 24. september 2018 ble det benyttet en lot av reagenser til analyse av CK (Kreatinkinase total) som medførte at pasientprøvene fikk lavere CK resultater enn tidligere. Ved CK verdier mellom 100 og 150 U/L ble forskjellen rundt -20 %, mens ved verdier rundt 715 U/L var den ca. -10%. For prøver analysert etter denne perioden (f.o.m. 25/9-18 kl. 9:30) gjelder ikke dette problemet.