Analysen utføres ved

I en midlertidig periode vil prøvene sendes til Rikshospitalet for analysering. Vi forventer maksimalt 2-3 dagers forsinkelser på prøvesvarene. For Rikshospitalets metode for analysering, se laboratoriehåndboka deres

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA - blod 1 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VK beskrivelse

< 100 µg/L VKa 17%
> 100 µg/L VKa 10%

Analyseringsintervall/hyppighet

Mandag, onsdag og fredag

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Oppgi timer siden siste dose

Link