Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Prøvemateriale/prøvemengde

EDTA - blod 1 mL

Holdbarhet

7 dager

Analysemetode

Spektrofotometri

VKa (analytisk variasjon)

10 % >100 µg/L 17 % < 100 µg/L

Analyseringsintervall/hyppighet

Mandag,onsdag og fredag

Indikasjoner, tolkning og referanser

Merknader

Oppgi timer siden siste dose

Link