Analysen utføres ved

Sentrallaboratoriet, Bodø

Indikasjon

Preoperativt ved kolorektalkreft, hvor høye verdier indikerer spredning. Postoperativ oppfølging i inntil 4 år. Analysen benyttes også i noen tilfeller til etterkontroll av lungekreft og metastaserende brystkreft.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

Romtemperatur: 8 t
Kjøleskap: 48 t
Kan fryses.
(Oppgitt fra leverandør.)

Analysemetode

Kjemiluminescens

VK beskrivelse

1,3 µg/L: VKa 13 %
29 µg/L: VKa 4,6 %

Analyseringsintervall/hyppighet

Daglig

Referanseområde

< 5 µg/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Norsk laboratoriekodeverk

NPU19719 CEA µg/L