Analysen utføres ved

Molekylærbiologisk enhet, Bodø Tlf. 75 57 83 50

Indikasjon

Utredning av helseskadelig bruk av alkohol de siste 2-4 uker. Kontroll av personer med kjent alkoholmisbruk.

Prøvemateriale/prøvemengde

Serum 0,5 mL

Holdbarhet

7 dager i kjøleskap

Analysemetode

Nefelometri (Siemens BN ProSpec)

VKa (analytisk variasjon)

CDT:
VKa er beregnet ut fra interne kontroller i perioden 01.07.17-28,08.18.
6 % ( ved 51 mg/L)
4 % ( ved 154 mg/L)

Transferrin:
VKa er beregnet ut fra interne kontroller i perioden 01.07.17-18.07.18.
4 % ( ved 2 g/L)
4 % ( ved 3 g/L)

Analyseringsintervall/hyppighet

Hverdager

Forventet svartid

1-3 dager etter at prøven er mottatt

Referanseområde

<2,6 %

Indikasjoner, tolkning og referanser

Akkreditering

Analysen er akkreditert i henhold til ISO 15189:2012

Norsk laboratoriekodeverk

NOR 25928 CDT%